O Nas

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne LABO–WET Sp. z o.o. prowadzi działalność od marca 2007 roku i na mocy uchwały Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (Nr 345/2007/IV/E) z dnia 15 lutego 2007 roku, zostało wpisane do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt pod numerem ewidencyjnym 14–05–345/2007/IV/E i spełnia ono wymagania dla tego typu jednostek zawarte w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r (Dz.U. z dnia 27 stycznia 2004 r.) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. „w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych” ( Dz.U. z dnia 6 września 2004 r.). Laboratorium mieści się przy ul. Pyrzyckiej 9A w Szczecinie i od 15.03.2018 r. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Laboratorium zapewnia rzetelne wyniki badań, które prowadzone są w oparciu o nowoczesną i unikalną aparaturę przeznaczoną specjalnie dla zwierząt. Laboratorium działa w oparciu o wdrożony system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF (maj 2017) dostępnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025 oznacza spełnienie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań. Numer akredytacji Laboratorium: AB1516. Aktualny zakres akredytacji jest dostępny na stronie PCA, link: AB 1516.