Nowe zestawy zlecenia na badanie wraz z protokołami pobrania próbek

10 styczeń 2017

Od dnia 23.03.2018 r. wprowadzono nowe zlecenia i protokoły pobrania próbek w kierunku Salmonella i mykoplazm.

Prosimy o stosowanie najnowszych wydań w/w formularzy przy kierowaniu próbek na badanie. Dostępne są w dziale: DO POBRANIA.