Nowe zestawy zlecenia na badanie wraz z protokołami pobrania próbek

10 styczeń 2017

Od dnia 26.05.2017 r. wprowadzono nowe wydanie 5. załącznika do formularza "Zlecenie badań" (str. 2 zlecenia) dla drobiu oraz nowe protokoły pobrania próbek w kierunku Salmonella i mykoplazm.

Prosimy o stosowanie najnowszych wydań w/w formularzy przy kierowaniu próbek na badanie. Dostępne są w dziale: DO POBRANIA.