Diagnostyka labolatoryjna

Laboratorium akredytowane – Nr akredytacji PCA AB 1516

Laboratorium zarejestrowane przez GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII w zakresie mykoplazmozy drobiu (od dnia 19.01.2015 r.) oraz w zakresie salmonellozy (od dnia 04.05.2015 r.).

Wykonujemy usługi laboratoryjne w zakresie diagnostyki:

  • bakteriologicznej
  • mikologicznej
  • parazytologicznej
  • hematologicznej
  • biochemicznej
  • serologicznej – ELISA ( zestawy firmy IDEXX i BioChek) i metoda płytowa (SPA)
  • genetycznej Real Time PCR (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae)
  • wirusologicznej przy współpracy ze specjalistycznymi laboratoriami zagranicznymi (PCR, wirusologia).

Pełny zakres badań laboratorium znajduje się w zakładce DO POBRANIA w wykazach stanowiących załączniki do zlecenia na badanie dla małych zwierząt, drobiu i ptaków ozdobnych i dużych zwierząt. Pełną lub częściową ofertę wraz z cennikiem obejmującą zakres wykonywanych badań, z informacjami o stosowanych procedurach bądź normach, podzieloną na działy, można uzyskać na zamówienie poprzez kontakt z Kierownikiem laboratorium lub jego zastępcą. W przypadku zamówienia większej ilości badań, stałej obsługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej lub wykonania autoszczepionki dla stada można uzyskać warunki specjalne na podstawie umowy cywilnoprawnej.