Badanie PCR

Laboratorium oferuje wykonanie badania genetycznego przy użyciu metody Real Time PCR. Metoda ta umożliwia wykrycie materiału genetycznego poszukiwanego patogenu w badanych próbach.

W zależności od rodzaju wykonywanego badania zaleca się pobranie odpowiedniego materiału zgodnie z tabelą.

Jeśli zachodzi konieczność pulowania próbek dopuszcza się pulowanie w ilości do 10 sztuk wymazów / piskląt itd. na jedną próbkę.

Czas oczekiwania na wynik wynosi do 7 dni.

Więcej informacji na temat poboru próbek znajduje się w zakładce DO POBRANIA.

Kierunek badania Materiał badany
Adenovirus (FAdV) wątroba, śledziona, żołądek gruczołowy, nerki, jelita
Avian Nephritis Virus (ANV) treść jelit, jelita, kał, nerki, wątroba, śledziona
Chicken Astrovirus CastV treść jelit, jelita, kał
Turkey Astrovirus TastV treść jelit, jelita, kał
Chicken anemia virus (CAV) wątroba, śledziona, szpik kostny, krwotoczne zmiany skórne
Turkey Hemorrhagic Enteritis Virus (HEV) treść jelit, jelita, wątroba, śledziona, nerki
Histomonas meleagridis treść jelit, jelita, wątroba, kał
Infectious Bronchitis Virus (IBV) i warianty tchawica, szczelina podniebienna, płuca, kloaka, nerki, jajowody
Influenza A (InfA) tchawica, szczelina podniebienna, kloaka
Infectious laryngotracheitis (ILT) tchawica, szczelina podniebienna, płuca, worki powietrzne
Metapneumovirus A i B (TRT/ART/SHS) tchawica, szczelina podniebienna, płuca, worki powietrzne, spojówka
MDV-1 (choroba Mareka)
różnicowanie szczepów MDV-1 i Rispens
pióra (lotki), kurz z kurnika
MDV-3 (HVT) pióra (lotki), kurz z kurnika
Choroba Derzsyego (GPV) i MDPV wątroba, śledziona
Mycoplasma gallisepticum tchawica, szczelina podniebienna, płuca, worki powietrzne
Mycoplasma synoviae tchawica, szczelina podniebienna, płuca, worki powietrzne, stawy
Mycoplasma meleagridis tchawica, szczelina podniebienna, płuca, worki powietrzne, stawy
Mycoplasma iowae tchawica, szczelina podniebienna, płuca, worki powietrzne, stawy
Mycoplasma spp. tchawica, szczelina podniebienna, płuca, worki powietrzne, prącie, stawy
NDV tchawica, szczelina podniebienna, płuca, worki powietrzne, wątroba, śledziona
Avian Reovirus (ARV) wątroba, śledziona, żołądek, stawy
Avian Rotavirus AiD treść jelit, jelita kał
O. rhinotracheale (ORT) tchawica, szczelina podniebienna, płuca, worki powietrzne, stawy
Salmonella spp. wymazy podeszwowe, kał, narządy wewnętrzne, pisklęta, wymazy czystościowe
Avian Encephalomyelitis Virus (AE) mózg, jelita, trzustka
Avibacterium paragallinarum (Coryza) tchawica, szczelina podniebienna, płuca, worki powietrzne
Choroba Gumboro (IBD) wymazy z burs Fabrycjusza, bursy Fabrycjusza, wątroba, śledziona